Welkom!

Deze website geeft u informatie over de aanmelding- en inschrijvingsprocedure voor kleuters en lagere school kinderen in Asse voor het schooljaar 2018-2019.

De aanmeldingsperiode voor broers/zussen en kinderen van personeel liep van maandag 27 november tot en met 11 december 2017 en de tweede aanmeldingsperiode voor alle kinderen van 5 februari tot en met 26 februari 2018.

Indien u uw kind niet heeft aangemeld dient u te wachten tot de vrije inschrijvingen die starten op 14 mei 2018 om uw kind in te schrijven in een school.

Infoavond:

Op 16 november 2017 vond er een infoavond, je kan hier de presentatie downloaden.

 

Wie moet nu aanmelden

  • Kinderen geboren in 2016

    Opgelet: ook kinderen geboren in november en december 2016 die pas effectief starten met school op 1 september 2019 (schooljaar 2019-2020)

  • Kinderen die overstappen van de 3de kleuterklas naar het 1ste leerjaar

    Behalve als de kleuterschool en de lagere school één school zijn, dan hoeft  u uw kind niet opnieuw aan te melden.

  • Broers en zussen en kinderen van personeel

    Deze kinderen krijgen voorrang, maar moeten zich ook aanmelden in de daarvoor voorziene aanmeldingsperiode. Doet u dat niet, dan vervalt uw voorrang.

  • Kinderen die van school willen veranderen

 

OPGELET: kinderen die al naar school gaan in de school van uw keuze, moeten niet opnieuw aangemeld worden.