Welkom!

Deze website geeft u informatie over de aanmeldings- en inschrijvingsprocedure voor kleuters en lagere school kinderen in Asse voor het schooljaar 2019-2020.

De aanmeldingsperiode voor broers/zussen en kinderen van personeel loopt van maandag 26 november tot en met 10 december 2018 en de tweede aanmeldingsperiode voor alle kinderen van 4 februari tot en met 18 februari 2019.

Indien u uw kind niet heeft aangemeld kan u uw kind inschrijven tijdens de vrije inschrijvingen die starten op 20 mei 2019.

Infoavond:

Op 15 november 2018 om 19u30 vindt er een infoavond plaats in het gebouw van de buitenschoolse kinderopvang "Spinibo", Boekfos 30 te 1730 Asse.

 

Wie moet nu aanmelden

  • Kinderen geboren in 2017

    Opgelet: ook kinderen geboren in november en december 2017 die pas effectief starten met school op 1 september 2020 (schooljaar 2020-2021)

  • Kinderen die overstappen van de 3de kleuterklas naar het 1ste leerjaar

    Behalve als de kleuterschool en de lagere school één school zijn, dan hoeft  u uw kind niet opnieuw aan te melden.

  • Broers en zussen en kinderen van personeel

    Deze kinderen krijgen voorrang, maar moeten zich ook aanmelden in de daarvoor voorziene aanmeldingsperiode. Doet u dat niet, dan vervalt uw voorrang.

  • Kinderen die van school willen veranderen

 

OPGELET: kinderen die al naar school gaan in de school van uw keuze, moeten niet opnieuw aangemeld worden.