Welkom!

Deze website geeft u informatie over de aanmelding- en inschrijvingsprocedure voor kleuters en lagere school kinderen in Asse voor het schooljaar 2017-2018.

De aanmeldingsperiode voor broers/zussen en kinderen van personeel liep van maandag 28 november tot en met 12 december 2016 en de tweede aanmeldingsperiode voor alle kinderen van 6 februari tot en met 20 februari 2017.

Indien u uw kind niet heeft aangemeld dient u te wachten tot de vrije inschrijvingen die starten op 15 mei 2017 om uw kind in te schrijven in een school.

Infoavond:

Op 17 november 2016 vond er een infoavond plaats in Spinibo Asse, Boekfos 30 te 1730 Asse.

Voor meer info, kan u hier de presentatie terug vinden.

Wie moet nu aanmelden

  • Kinderen geboren in 2015

    Opgelet: ook kinderen geboren in november en december 2015 die pas effectief starten met school op 1 september 2018 (schooljaar 2018-2019)

  • Kinderen die overstappen van de 3de kleuterklas naar het 1ste leerjaar

    Behalve als de kleuterschool en de lagere school één school zijn, dan hoeft  u uw kind niet opnieuw aan te melden.

  • Broers en zussen en kinderen van personeel

    Deze kinderen krijgen voorrang, maar moeten zich ook aanmelden in de daarvoor voorziene aanmeldingsperiode. Doet u dat niet, dan vervalt uw voorrang.

  • Kinderen die van school willen veranderen

OPGELET: kinderen die al naar school gaan in de school van uw keuze, moeten niet opnieuw aangemeld worden.