Aanmelden

Bij aanvang van de eerste aanmeldingsperiode kan u hier uw kind(eren), die reeds een broer of zus op school hebben in Asse of kinderen van personeel, aanmelden.